'θέλων

ἐθέλων , ἐθέλω
to be willing
pres part act masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • θέλων — ἐθέλω to be willing pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὁ δ’οὐ θέλων τε καὶ θέλων. — ὁ δ’οὐ θέλων τε καὶ θέλων. См. Волею, неволею …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Codex Sinaiticus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 01 Book of Esther …   Wikipedia

  • волею-неволею(хочешь не хочешь) — (иноск.) вынужденно Ср. Факт совершился, и волей неволей приходится подчиниться ему. Гл. Успенский. Новые времена. Неплательщики. 3. Ср. В то время я служил ловчим у пана Опалинского, и я волею и неволею должен был узнать наизусть все заячьи… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • хочешь не хочешь — волею неволею (хочешь не хочешь) (иноск.) вынужденно Ср. Факт совершился, и волей неволей приходится подчиниться ему. Гл. Успенский. Новые времена. Неплательщики. 3. Ср. В то время я служил ловчим у пана Опалинского, и я волею и неволею должен… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Волею, неволею — Волею, неволею. Хочешь не хочешь (иноск.) вынужденно. Ср. Фактъ совершился, и волей неволей приходится подчиниться ему. Гл. Успенскій. Новыя времена. Неплательщики. 3. Ср. Въ то время я служилъ ловчимъ у пана Опалинскаго и я волею и неволею… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Αθίγγανος — ο (Μ Ἀθίγγανος) νεοελλ. αυτός που ανήκει στη φυλή τών Τσιγγάνων μσν. (κατά το Ετυμολογικόν Μέγα, «ἀθίγγανος, ὁ μὴ θέλων τινί προσεγγίσαι» ο πληθ. ως ουσ. οἱ Ἀθίγγανοι προσωνυμία και τών αιρετικών Μελχισεδεκιτών. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀ στερητ. + θιγγάνω… …   Dictionary of Greek

  • Papyrus 1 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Papyrus 1 …   Wikipedia

  • Papyrus 1 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Matthew 1:19 — is the nineteenth verse of the first chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament. It is part of the description of the events surrounding the birth of Jesus. Joseph has found Mary to be pregnant and in this verse considers leaving her.… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.